Mặt Bằng Căn Hộ

Căn hộ
3 phòng ngủ

Tháp A3

Diện tích thông thuỷ
90.81m2

Chúng tôi đã nỗ lực và cẩn trọng để hoàn thành tập thông tin này. Tuy nhiên, tài liệu chỉ để tham khảo, thông tin chính thức căn cứ theo hợp đồng.

Thông tin căn hộ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tải Brochure